+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

Część oficjalna ślubowania klas pierwszych rozpoczęła się w piątek 29 września o godzinie 10:00.

Jeszcze przed oficjalną częścią odwiedził nas, na próbę generalną, wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, by dodać otuchy pierwszorocznym.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas:
✔️nadkom.J.Kowalczyk, zastępca KMP w Łodzi
✔️mjr S.Janowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji
✔️mł.insp. R.Mrozowski, Naczelnik Wydziału Doboru KWP w Łodzi
✔️podinsp. D.Kurek, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi
✔️podpłk. M.Kasierski, zast.Dyrektora Zakładu Karnego nr1 w Łodzi
✔️mjr. K.Leśniewski, przedstawiciel 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia
✔️st.bryg. R.Pełka, zast. Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi
✔️mł.bryg. J.Rus, Naczelnik Wydziału Ośrodka Szkolenia KWPSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
✔️st.kpt. D.Głowacki, zast. Dowódcy JRG nr 9 w Łodzi
✔️P.Czyżewski, zast. Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi
✔️S.Emanuel, prezes Zarządu Odziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP w Łodzi
✔️J.Olbrychowski, prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r.
✔️J.Kur, prezes zarządu firmy Servo

Ponadto przybyli również wesprzeć pierwszoklasistów swoją obecnością nasi absolwenci, którzy aktualnie służą w Służbach Mundurowych:
✔️kpr. K.Mirowski, z Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi
✔️posterunkowy A.Arkuszewski, z Odziału Prewencji KWP w Łodzi
✔️posterunkowy D.Baranowski, z KMP w Łodzi

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za obecność i dodanie otuchy naszym uczniom😊
Po oficjalnej części ślubowania był czas na Afterparty 🥳 Wówczas nasi nowo zaprzysiężeni uczniowie przygotowywali się do otrzęsin…