+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

KLASA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Celem kształcenia w klasie o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne jest zapoznanie uczniów z systemem prawnym obowiązującym na terenie UE oraz RP w kontekście zwalczania wszelkiego typu zagrożeń. W szczególności: Prawoznawstwo RP. Zagadnienia prawne dotyczące stanów nadzwyczajnych i kryzysowych z elementami strategii bezpieczeństwa.

Zapoznanie uczniów z istniejącymi zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego,
takimi jak np.: terroryzm, klęski żywiołowe, niekontrolowane migracje ludności oraz patologie społeczne.
Zapoznanie uczniów z zakresem działalności służb zwalczających sytuacje kryzysowe w państwie, np.: Policja, Straż Graniczna , Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie, Obrona Cywilna, Ratownictwo Medyczne.

Zapoznanie uczniów ze sposobami diagnozowania sytuacji kryzysowych, oraz z zakresem działalności instytucji zajmujących się koordynacją działań zwalczających zagrożenie bezpieczeństwa na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju.

Umożliwienie uczniom praktycznej obserwacji działania komórek zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.
Umożliwienie uczniom odbycia zajęć praktycznych, oraz obserwacji ćwiczeń służb zajmujących się bezpośrednim zwalczaniem sytuacji kryzysowych, np. służb ratowniczych typu Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna.
Umożliwienie uczniom zdobycia umiejętności i certyfikatów związanych z profilem kształcenia, np.: kurs ochrony imprez masowych, kurs strzelecki, kurs samoobrony, kurs pierwszej pomocy.
Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, oraz do kontynuowania nauki na studiach wyższych o pokrewnym profilu, a w dalszym etapie do pracy w jednostkach samorządowych i państwowych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Program nauczania w klasie Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje trzy specjalistyczne, obowiązkowe przedmioty w cyklu trzyletnim:

  • Podstawy Prawne Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Edukacja Diagnozowania i Zwalczania Zagrożeń,
  • Sztuki Walki, 

Kontakt

Formularz kontaktowy E-mail

15 + 11 =

Dołącz do nas!