+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

Bądź jednym z nas!

Nasze liceum umożliwia naukę w klasach o specjalności policyjnej, wojskowej, strażackiej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych oferta edukacyjna poszerzona jest o edukacje specjalistyczne i sztuki walki. Zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowanie ich do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych, zarówno cywilnych jak i mundurowych oraz w szkołach policealnych. Poprzez właściwą dla „Mundurówki” dyscyplinę kształtujemy odpowiednie postawy ludzkie i obywatelskie; uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka, patriotyzm. Nasi uczniowie zobowiązani są do noszenia munduru odpowiedniego dla każdej specjalności klasy. Każdy poniedziałek i dzień, w którym odbywa się edukacja specjalistyczna jest dniem mundurowym. W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Chcemy służyć im wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem, aby zdobyć ich przyjaźń i zaufanie. Mundurowe Liceum Ogólnokształcące ściśle współpracuje z różnymi służbami mundurowymi, dlatego edukacje specjalistyczne prowadzą specjaliści aktywnie działający w wyżej wymienionych służbach. Prowadzą oni warsztaty ukazujące możliwości naboru oraz pracy w różnych formach służby w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uczniowie niemal na każdych zajęciach zobowiązani są do przeprowadzenia musztry, która podczas ciepłych miesięcy odbywa się na dziedzińcu budynku szkolnego. Ponadto w naszej szkole znajduje się strzelnica, na której odbywa się praktyczna nauka strzelania pod opieką profesjonalisty.

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące współpracuje z Honorowym Konsulatem Austrii w Łodzi, Urzędem Miasta Łodzi, Fundacją Pomagam. Uczniowie MLO korzystają z kursu języka migowego oraz regularnie uczestniczą w konferencjach i warsztatach organizowanych przez Centrum im. Marka Edelmana w Łodzi. Poza tym poznają metody pracy Straży Miejskiej z psem szkolonym do wykrywania narkotyków i innych niedozwolonych substancji. Uczą się obsługi sprzętu wojskowego, m in. przy współpracy Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, Łasku, Sieradzu. Pracę policji oraz techniki kryminalistyczne młodzież poznaje dzięki współpracy Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi.

Nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania na kursach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje i szanse na zawodową przyszłość w formacjach mundurowych podczas udziału w praktycznych kursach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i szkoleniach spadochronowych.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwój fizyczny naszych uczniów. Dlatego oprócz zajęć wychowania fizycznego oferujemy także zajęcia sztuk walk i samoobrony połączony z demonstracją technik obezwładnień policyjnych.
Na koniec trzyletniego cyklu kształcenia uczniowie otrzymują certyfikaty potwierdzające kompetencje z zakresu edukacji specjalistycznych oraz sztuk walk. Certyfikaty te honorowane są przez przyszłych pracodawców.
Nasza placówka oprócz przygotowania do pracy w służbach mundurowych oraz odpowiedniego kształtowania tężyzny fizycznej uczniów nie zapomina o edukacji ogólnej. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna rzetelnie pracuje z młodzieżą na wysokie wyniki otrzymane podczas egzaminu dojrzałości.

Kontakt

Formularz kontaktowy E-mail

14 + 5 =

Dołącz do nas!