+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

KLASA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI PASAŻERÓW W PORTACH LOTNICZYCH

Celem kształcenia w tej klasie jest zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy zarówno obsługi pokładowej (stewardess, -ów) jak i obsługi naziemnej portów lotniczych. Program przewiduje możliwość bezpośredniego kontaktu uczniów z pracownikami wybranych zakładów i instytucji lotniczych, przyjrzenie się funkcjonowaniu portu lotniczego ( bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym ). W czasie realizacji programu uczniowie będą zdobywać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa, bezpieczeństwa i obsługi pasażera , a także będą brali udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników portu lotniczego oraz linii lotniczych, w unikatowych wycieczkach samolotowych, w zajęciach ze sztuki walk (elementy samoobrony), czy w kursach umożliwiających stworzenie indywidualnego dress code’u. Partnerami klasy są PL Łódź im. Wł. Reymonta oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

To co jeszcze wyróżnia ten profil spośród pozostałych klas to :
* nauka języka hiszpańskiego
* zajęcia basenowe (elementy survivalu wodnego, praca zespołowa)

Umożliwiamy uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności, potwierdzonych certyfikatami, sprzyjających zwiększeniu ich szans w procesie naboru takich jak: udzielanie pierwszej pomocy czy znajomość zasad strzelania z broni pneumatycznej i palnej. Staramy się także stale ulepszać ofertę edukacyjną ,aby uczeń rozwijał własne pasje i odkrywał nowe obszary zainteresowań – stąd pomysł zorganizowania kursu języka arabskiego (dla kandydatów zainteresowanych pracą w Liniach Lotniczych Emirates)

W dzisiejszej dobie transport lotniczy rozwija się bardzo dynamicznie, do czego przyczyniły się m.in. prężnie zmieniająca się turystyka i migracja biznesowa. Powstaje coraz więcej miejsc pracy w obszarze lotnictwa, co z kolei wpływa na wzrost
zainteresowania tematyką lotniczą.

II.CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
Główne cele dydaktyczne programu:
* przygotowanie kandydatów-rekrutów do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, będącej
partnerem Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
* przygotowanie absolwentów szkoły do egzaminów dla kandydatów do pracy w
porcie lotniczym lub w liniach lotniczych
* poznanie przez uczniów specyfiki pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i
analityków bezpieczeństwa, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa powietrznego
państwa, bezpieczeństwa portów lotniczych
* poznanie przez uczniów zagadnień teoretycznych związanych ze specyfiką zawodu
(podstawy dyplomacji, standardowe obowiązki personelu pokładowego, savoir vivre, historia lotnictwa, budowa samolotu, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie).

Kontakt

Formularz kontaktowy E-mail

3 + 13 =

Dołącz do nas!