+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

Klasa wojskowa

Celem kształcenia w klasach wojskowych jest przygotowanie uczniów do rożnych form służby w Wojsku Polskim takich jak bezpośrednia rekrutacja do Jednostek Wojskowych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Akademii Wojskowych i Wyższych Szkół Oficerskich. Ukończenie LO w klasie o profilu wojskowym nie obliguje absolwenta do ww. wyboru. Może on także podjąć starania o wstąpienie do innych służb mundurowych. W klasie wojskowej ze względu na specyfikę przyszłej służby realizowane są rozszerzone programy nauczania z języka angielskiego, matematyki, fizyki lub innych wybranych przez ucznia przedmiotów. Zajęcia specjalistyczne (edukacja wojskowa) realizowane są na podstawie programu określonego przez Ministra Obrony Narodowej decyzją nr 10/Szkol./P7 z dnia 21 stycznia 2015 roku. Opisuje ona szczegółowo minimum programowe, zaliczenie którego pozwala absolwentowi korzystać z preferencji podczas rekrutacji do WP. Zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o własną bazę szkoleniową oraz obiekty naszych partnerów z MON. Dotyczy to również zajęć sprawnościowych i elementów walki wręcz. Umożliwiamy uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności, potwierdzonych certyfikatami, sprzyjających zwiększeniu ich szans w procesie naboru do służby takich jak: udzielanie pierwszej pomocy, przygotowanie do spadochroniarstwa, znajomość zasad strzelania z broni pneumatycznej i palnej, komunikowanie się w języku migowym. Staramy się stale ulepszać ofertę edukacyjną aby uczeń rozwijał własne pasje i odkrywał nowe obszary zainteresowań.

Kontakt

Formularz kontaktowy E-mail

12 + 6 =

Dołącz do nas!