+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

1 września 2020 roku po kilku miesiącach nauczania zdalnego i przerwie wakacyjnej uczniowie wrócili do szkolnych ławek. Ze względu na utrzymującą się trudną sytuacją pandemiczną inauguracja roku szkolnego 2020/2021 wyglądała inaczej niż w latach ubiegłych i została ograniczona do niezbędnego minimum.

Uczniowie klas drugich i trzecich spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych a uczniowie klas pierwszych wzięli udział w inauguracji nowego roku szkolnego na sali gimnastycznej. Po skromnej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do wyznaczonych pomieszczeń.

Rodzice, którzy przybyli wraz ze swoimi dziećmi w tym dniu do szkoły, poproszeni zostali o pozostanie na zewnątrz budynku.

Wszyscy uczniowie musieli być zaopatrzeni w osłonę ust i nosa (maseczki, przyłbice, półprzyłbice lub inne środki ochrony).