+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

29 września 2020 roku uczniowie klas maturalnych wzięli udział w Salonie Maturzystów organizowanym przez Perspektywy – miesięcznik edukacyjny dla młodzieży wydawany od 1998 w Warszawie. Z powodu pandemii Covid-19 Salon miał w tym roku inną formę niż w latach ubiegłych. Wszystkie wykłady obywały się on-line na specjalnie przygotowanej do tego platformie. Salon Maturzystów w Łodzi otworzył prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.
Dzięki uczestnictwu w Salonie uczniowie klas trzecich zdobyli wiedzę dotyczącą pisemnych i ustnych Egzaminów Maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym między innymi z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Uczestnictwo uczniów w Salonie Maturzystów jest tradycją naszej szkoły, która pozwala naszym uczniom zdobyć nową jak i poszerzyć posiadaną wiedzę dotyczącą procedur i harmonogramu Egzaminów Maturalnych. W tym roku każdy uczeń, który zarejestrował się na stornie internetowej wydarzenia otrzymał informator w formie e-booka.