+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

Z a p r o s z e n i e
do udziału w konkursie

Liczba Pi ”

z okazji Światowego Dnia Liczby Pi

(obchodzonego od 1988 roku w amerykańskich i europejskich szkołach 14 marca)

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, ul. Klaretyńska 9, zaprasza Uczniów Waszej Szkoły do udziału w konkursie
plastycznoliterackim z okazji Światowego Dnia Liczby Pi.

Konkurs będzie polegać na wykonaniu jednej z prac:

  • ciekawego plakatu (maksymalnie format A2) lub innej formy plastycznej (może być forma przestrzenna)

  • krótkiego utworu literackiego (wierszowanego)

Prace prosimy dostarczyć do MLO do 28 marca 2020 r.
Wyniki konkursu będą podane na stronie internetowej MLO (www.liceummundurowe.pl), a szkoły uczestników konkursu zostaną powiadomione o wynikach telefonicznie lub e-mailowo.

Wręczenie nagród oraz dyplomów dla uczniów biorących udział
w konkursie nastąpi
4 kwietnia 2020 r. podczas Dnia Otwartego
w Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym.

W sprawie konkursu można kontaktować się z sekretariatem MLO
pod nr telefonu
42 681 21 11 lub 571 332 204.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@liceummundurowe.pl

Prace prosimy nadsyłać (lub dostarczyć osobiście) na adres:

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące, ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź

Regulamin_pi

zgloszenie_pi