+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

21 października 2019 roku uczennice klasy 3A o profilu policyjnym wraz z wychowawcą Panem Profesorem Marcinem Kozakiem wzięły udział w wycieczce do Aresztu Śledczego
w Łodzi mieszczącego się przy ulicy Smutnej 21.
Na początku wizyty uczennice zostały zapoznane ze środkami przymusu bezpośredniego oraz z ogólnymi zasadami ich użycia. Dzięki życzliwości funkcjonariuszy służby więziennej uczennice miały okazję dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania Aresztu Śledczego oraz rodzaju skazanych skierowanych do odbywania kary . Dzięki rozmowie z wychowawcami Aresztu Śledczego uczennicom przybliżono specyfikę pracy funkcjonariuszy służby więziennej oraz kryteria przyjęcia do służby.