+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

2 września 2019 roku upłynął w Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym pod znakiem apelu z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020 oraz 80. Rocznicy Rozpoczęcia II Wojny Światowej. Na początku apelu zebrani w sali gimnastycznej odśpiewali Hymn Polski. Po krótkim wprowadzeniu na temat napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę zgromadzeni w sali gimnastycznej odsłuchali oryginalnego nagrania pełnego komunikatu o wybuchu II Wojny Światowej czytanego przez Zbigniewa Świętochowskiego polskiego spikera i lektora radiowego, który 1 września 1939 o godz. 6:30, przerywając planowy program radiowy, wygłosił komunikat informujący o rozpoczęciu II Wojny Światowej w pierwszym dniu kampanii wrześniowej a następnie uczcili poległych minutą ciszy. Chwila ta skłoniła dyrekcję, nauczycieli, rodziców i uczniów do refleksji dotyczącej ówczesnych wydarzeń. Podczas apelu głos zabrała Dyrektor Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Pani Profesor Magdalena Muraszewska, która powitała wszystkich i życzyła pomyślnego Roku Szkolnego 2019/2020 a Wicedyrektor szkoły Pani Profesor Anna Perzyna powitała nowych członków Rady Pedagogicznej. Po apelu wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do swoich sal lekcyjnych w których otrzymali plany zajęć na nowy rok szkolny. Uczniowie klas pierwszych natomiast zostali oprowadzeni przez swoich wychowawców po szkole.