+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

18 października 2019 roku uczniowie klasy 2C wraz z wychowawcą Panem Profesorem Marcinem Kozakiem wzięli udział w obchodach Łódzkiego Października Legionowego (od Legionów do Niepodległości). Obchody rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem św. Faustyny dziękczynną mszą świętą za odzyskanie niepodległości pod przewodnictwem JE ks. Biskupa Adama Lepy. Następnie uczniowie wysłuchali słowo wstępne w wykonaniu dr Tadeusza Z. Bogareckiego – „Od Legionów do Niepodległości” oraz obejrzeli występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr 113. Z kościoła uczestnicy obchodów wzięli udział w przemarszu do Parku im. Legionów gdzie przed Pomnikiem Legionisty odbył się apel oraz złożono kwiaty i znicze.
Legiony Polskie były pierwszą polską formacją wojskową utworzoną 2 7 sierpnia 1914 z inicjatywy Władysława Sikorskiego oraz wojewody krakowskiego Juliusza Franciszka Leo , która skupiła w sobie oddziały Strzelca Józefa Piłsudskiego, Drużyny Strzeleckie, Polowe Drużyny Sokoła oraz inne organizacje paramilitarne działające przed I wojną światową, głównie na terenie zaboru austriackiego. Swoim wysiłkiem zbrojnym podczas wojny przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r. Powołanie Legionów do życia było konsekwencją wkroczenia w sierpniu 1914 r. na teren zaboru rosyjskiego – do Królestwa Polskiego – I Kompanii Kadrowej, znajdującej się pod komendą Józefa Piłsudskiego, złożonej z dotychczasowych członków Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich.