+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

2 grudnia br. uczniowie klasy III A wzięli udział w wycieczce, której celem było miejsce badań archeologicznych na Starym Rynku w Łodzi przy ul. Zgierskiej. Spotkanie połączone było z prelekcją pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Opiekę nad grupą sprawował nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie – Rafał Bazaniak.

Celem wycieczki było poznanie historii Łodzi z punktu widzenia archeologa, zapoznania młodzieży z jego pracą oraz pokazania uczniom najnowszych odkryć w tej dziedzinie na terenie Łodzi. Zajęcia z uczniami rozpoczęły się o godzinie 10:30 i były prowadzone przez dr Magdalenę Majorek oraz dr Artura Gintera (pracowników Pracowni Datowania i Konserwacji Zabytków Instytutu Archeologii UŁ). Postawiony wyżej cel wymienione osoby zrealizowały poprzez oprowadzenie uczniów po terenie wykopalisk z  szczegółowym omówieniem prowadzonych prac. Dzięki temu uczniowie mogli empirycznie zapoznać się z archeologią: zobaczyć stanowiska badawcze, wejść do poszczególnych wykopów, zobaczyć (dotknąć) i dowiedzieć się czegoś o obiektach odkrytych w określonych wykopach. Mieli też okazję porozmawiać z archeologami o ich pracy, którzy chętnie odpowiadali na wszystkie pytania.

Wycieczkę należy uznać za udaną i bardzo owocną dla uczniów szkoły. Mogli osobiście wziąć udział w badaniach archeologicznych, zobaczyć poszczególne stanowiska badawcze oraz odkrywane w nich obiekty. Rozwinęli również swoją wiedzę o pracy archeologa. Myślę, że było to cenne doświadczenie, którego nie mogą doświadczyć w szkole, a może się im przydać w przyszłości, np. w pracy zawodowej.