+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

29 sierpnia 2022 roku reprezentacja uczniów klasy 1B wraz z opiekunem Panem Profesorem Marcinem Kozakiem wzięli udział w oficjalnych obchodach 78. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto oraz 80. rocznicy Wielkiej Szpery odbywających się na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Brackiej oraz na Stacji Radegast.

Podczas uroczystości na cmentarzu żydowskim modlitwę za zmarłych odmówił Michael Schudrich – naczelny Rabin Polski natomiast Kadisz za zmarłych odmówił Dawid Szychowski – Rabin Łodzi. Za ofiary łódzkiego Getta wspólnie modlili się arcybiskup Grzegorz Ryś, oraz przedstawiciele bratnich Kościołów chrześcijańskich.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na Stację Radegast, skąd naziści wywozili Żydów z łódzkiego Getta do obozów koncentracyjnych.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele ocalonych z Litzmannstadt Getto oraz ich bliscy, reprezentanci łódzkiej gminy wyznaniowej żydowskiej, władze państwowe i samorządowe,
a także ambasadorowie Izraela i Niemiec, Luksemburga, Niderlandów, Serbii, oraz konsulowie honorowi Austrii i Francji.

Likwidacja łódzkiego getta rozpoczęła się 23 czerwca 1944 roku. Do 14 lipca hitlerowcy wywieźli do Kulmhof am Nehr (Chełmna nad Nerem) ponad 7 tys. osób. Ponieważ to miejsce zagłady nie było w stanie sprostać planowi eksterminacji, po dwutygodniowej przerwie likwidację wstrzymano. Wznowiono ją, ale już do KL Auschwitz-Birkenau (Oświęcim-Brzezinka). Od 9 do 29 sierpnia około 70 tys. Żydów wywieziono do Auschwitz-Birkenau. Ostatni transport Żydów z getta do obozu Auschwitz-Birkenau odszedł 29 sierpnia 1944 r., co uznaje się za datę likwidacji Litzmannstadt Getto.