PROJEKT UNIJNY „KIERUNEK RZYSZŁOŚĆ”

Harmonogram wsparcia

Dotyczy projektu nr: RPLD.11.01.02-10-B041/16, „Kierunek przyszłość”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

Okres realizacji: 2017.01.01-2017.12.31.

Cel:

wzmocnienie kompetencji 233 (102K,131M) uczniów oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności 35 nauczycieli (18K,17M) Mundurowego Liceum Ogólnokształcące w Łodzi do grudnia 2017 r. poprzez realizację kompleksowego wsparcia, obejmującego m.in. szkolenia, ,kursy, oraz doradztwo zawodowe.

Grupy docelowe:

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Wsparciem zostaną objęci wszyscy uczniowie klas 1-3 i wszyscy nauczyciele zamieszkujący woj. łódzkim zgodnie z K.C.

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

- rozwijanie kompetencji kluczowych: nauka i doskonalenie języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla wszystkich uczniów;

- zajęcia komputerowe dla uczniów;

- zajęcia komputerowe dla nauczycieli;

 - doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas 3;

 - doskonalenie umiejętności dla nauczycieli w postaci kursów;

- podnoszenie kompetencji cyfrowych dla nauczycieli;

 - zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz niezbędnych elementów infrastruktury sieciowo-usługowej.

 

Biuro projektu (Sekretariat szkoły) czynne pn.-pt. w godzinach 9-15

 

Zapytanie ofertowe na zakup podręczników

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

 

Zobacz:

Pliki do pobrania

Kontakt

adres szkoły: ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź

tel / fax: +48 42 681 21 11, kom: 571-332-204

sekretariat@liceummundurowe.pl