Klasa Strażacka

Klasa o tym profilu realizuje przedmioty: matematyka, fizyka lub chemia, język angielski na poziomie rozszerzonym.
Uczniowie naszej szkoły zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Pożarnej. Jeśli absolwent naszej szkoły postanowi zdawać do Szkoły Głównej Służby Pożarnej będzie przygotowany zarówno do egzaminu teoretycznego jak i egzaminu sprawnościowego.
Wybór przedmiotu zdawanego na maturze (fizyka, chemia) ułatwi uczniowi naszej szkoły wstęp na studia pożarnicze.
Przyszli strażacy biorą udział w zajęciach praktycznych z wykorzystaniem sprzętu ratowniczo-gaśniczego czy szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Klasa ta bierze udział w obowiązkowych zajęciach z zakresu EDUKACJI POŻARNICZEJ. Program zajęć obejmuje: spotkania z funkcjonariuszami Komendy Straży Pożarnej, ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu ratowniczo-gaśniczego, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie, wyjazdy do Szkół Aspiranckich, ćwiczenia terenowe. 

Kontakt

adres szkoły: ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź

tel / fax: +48 42 681 21 11, kom: 571-332-204

sekretariat@liceummundurowe.pl