Klasa Policyjna

Program edukacji specjalistycznej jest opracowany przez Szkołę i funkcjonariuszy KWP w Łodzi. Treści programu zostały dobrane tak, by pomóc uczniom przejść przez proces rekrutacji do Policji.
Klasa ta bierze udział w obowiązkowych zajęciach z zakresu EDUKACJI POLICYJNEJ. Program przedmiotu edukacja policyjna zawiera, m.in. takie bloki tematyczne, jak: wiedza o Państwie i Policji, psychologiczno-etyczne aspekty działań policyjnych, elementy działań prewencyjnych, wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki, wybrane zagadnienia ruchu drogowego, wstęp do prawoznawstwa, szkolenie strzeleckie. Treści ujęte w tych blokach pomogą uczniom przygotować się do testu wiedzy i testu sprawności fizycznej.
Uczniowie zapoznają się także ze specyfiką i technikami pracy w Policji, uczą się technik samoobrony, obezwładnień policyjnych, sztuk walki i pierwszej pomocy przedmedycznej. Kilka razy w semestrze uczniowie odwiedzają Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, wyjeżdżają do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Biorą udział w prelekcjach i warsztatach organizowanych przez funkcjonariuszy Policji, poznają pracę Policji w kuluarach. 

Kontakt

adres szkoły: ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź

tel / fax: +48 42 681 21 11, kom: 571-332-204

sekretariat@liceummundurowe.pl