Kalendarz roku 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

L.p.

Data

Wydarzenie

1.

03 września 2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – godz.12.00.

2.

05 września 2018r.

Zebrania z rodzicami – godz.17.00.

3.

28 września 2018r.

Uroczyste ślubowanie klas I LO

4.

10 października 2018r.

Rada pedagogiczna – godz.15.15.

Konsultacje z rodzicami – godz.17.00.

5.

12 października 2018r.

Święto Edukacji Narodowej – Akademia.

6.

2 listopada 2018r.

Dzień wolny od zajęć – godziny dyrektorskie

7.

14 listopada 2018r.

Zebrania z rodzicami klas III LO - godz.17.00. Konsultacje z rodzicami klas I i II – godz.17.30.

8.

12 grudnia 2018r.

 Konsultacje z rodzicami klas I-III – godz. 17.00.

9.

17 grudnia 2018r.

Wystawienie ocen w klasach III.

10.

19 grudnia 2018r.

Rada klasyfikacyjna dla klas III po pierwszym okresie – godz.15.15.

11.

20 grudnia 2018r.

Apel Bożonarodzeniowy. Wigilie klasowe.

12.

21 grudnia 2018r.

Dzień wolny od zajęć – godziny dyrektorskie.

13.

23-31 grudnia 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna.

14.

01 stycznia 2019r.

Nowy Rok – dzień wolny od zajęć.

15.

09 stycznia 2019r.

Zebrania z rodzicami klas I i II – godz.17.00. Konsultacje z rodzicami klas I-III – godz.17.30.

16.

04 lutego 2019r.

Wystawienie ocen w klasach I-II.

17.

06 lutego 2019r.

Rada klasyfikacyjna dla klas I-II po pierwszym okresie.

18.

11 lutego – 24 lutego 2019r.

Ferie zimowe.

19.

20 marca 2019r.

Zebrania z rodzicami dla klas III – godz.17.00. Konsultacje z rodzicami dla klas I-III – 17.30.

20.

06 kwietnia 2019r.

Dzień Otwarty Szkoły

21.

12 kwietnia 2019r.

Wystawienie ocen w klasach III

23.

15 kwietnia 2019r.

Rada klasyfikacyjna dla klas III po drugim okresie – godz.15.15.

24.

16 kwietnia 2019r.

Egzaminy klasyfikacyjne dla klas III.

25.

17 kwietnia 2019r.

Rada końcoworoczna dla klas III – godz.13.00. (skrócone lekcje)

26.

18 kwietnia-23 kwietnia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

27.

26 kwietnia 2019r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas III.

28.

29-30 kwietnia 2019r.

Dzień wolny od zajęć – godziny dyrektorskie.

29.

01 maja 2019r.

Święto Pracy.

30.

02 maja 2019r.

Dzień wolny od zajęć – godziny dyrektorskie.

31.

03 maja 2019r.

Święto Konstytucji 3-ego maja.

32.

06-08 maja 2019r.

Matury pisemne.

33.

15 maja 2019r.

Zebrania i konsultacje z rodzicami dla klas I-II – godz.17.00.

34.

31 maja 2019r.

Dzień Sportu.

35.

05 czerwca 2019r.

Konsultacje dla rodziców dla klas I-II – godz.17.00.

36.

12 czerwca 2019r.

Wystawienie ocen w klasach I-II.

37.

13 czerwca 2019r.

Rada klasyfikacyjna dla klas I-II po drugim okresie – godz.15.00.

38.

14 czerwca 2019r.

Egzaminy klasyfikacyjne.

39.

17 czerwca  2019r.

Rada końcoworoczna dla klas I-II – godziny dyrektorskie.

40.

18 czerwca 2019r.

Dzień wolny od zajęć – godziny dyrektorskie

41.

19 czerwca 2019r.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – godz.10.00.

 

Kontakt

adres szkoły: ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź

tel / fax: +48 42 681 21 11, kom: 571-332-204

sekretariat@liceummundurowe.pl