Kadra

Kadra pedagogiczna:

Muraszewska Magdalena- Dyrektor Szkoły, język polski

Perzyna Anna- Wicedyrektor Szkoły,  wos, historia

 

Adamiak Eleonora- pedagog szkolny

Baliński Wojciech- edukacja pożarnicza

Bednarek Sylwester- historia

Boroń Piotr- religia

Brzeziński Andrzej- bezpieczeństwo w ruchu lotniczym

Cieślik Małgorzata- język niemiecki

Dania Renata- matematyka

Dominiak Jacek- edukacja wojskowa

Drach Bartłomiej- język polski, wiedza o kulturze, edukacja dla bezpieczeństwa

Filocha Robert- wychowanie fizyczne

Gront Krzysztof- fizyka

Jakubowska Magdalena- język angielski

Kawucha Artur- edukacja bezpieczeństwa wewnętrznego

Kowarski Janusz- język angielski

Kozak Marcin- język niemiecki

Kowalczyk Piotr- informatyka

Lis Natalia- język angielski

Miłosz Szczepan- podstawy przedsiębiorczości

Montenegro Manuel- język hiszpański

Piech Elżbieta- chemia

Pietrasik Małgorzata- matematyka

Pisarski Adam- matematyka

Piotrowski Robert- sztuki walki

Prawda Przemysław- wychowanie fizyczne

Ptak Witold- geografia

Pyszczek Piotr- język angielski

Sadowski Michał- język polski

Słowikowska Zuzanna- język angielski

Sorbian- Zielińska Magdalena- biologia

Szawel Arkadiusz- edukacja policyjna

Warzywoda- Rock Monika- język polski

Wieczorek Łukasz- wos, historia

Zjawiona-Sobieraj Joanna- wychowanie fizyczne

Żmigrodzka Małgorzata- obsługa pasażera w ruchu lotniczym

Kontakt

adres szkoły: ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź

tel / fax: +48 42 681 21 11, kom: 571-332-204

sekretariat@liceummundurowe.pl